‘Aile dizimi’ ni belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Kısaca kişinin geçmişten itibaren ailesinde yaşanmış olan travmatik olaylar ve bu olayların kişinin şu anki yaşamına olan etkilerini çözümleme şeklinde özetleyebiliriz. Bu arada ‘geçmiş’ ile kastedilen çocukluk yılları değil, belki yüzyıllar öncesi…

Konuyla ilgili Göksel Karabayır ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Karabayır, International Systemic Constellations Association (ISCA) üyesi ve başta ‘aile dizimi’ sistemini geliştiren Bert Hellinger tarafından verilen eğitimler olmak üzere yurtdışında konu ile ilgili verilen eğitim programlarına yıllardır katılıyor. Bu çalışmalara Türkiye’de katkı vermek amacıyla mart ayında kurmuş olduğu ‘Konstelasyon Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde de seminer vermek üzere yurtdışından gelecek önemli meslektaşlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Aile dizimi nedir, nasıl yapılır?
Türkiye’de aile dizimi, aile sergisi ya da aile dizilimi olarak bilinen yöntemi aile konstelasyonu olarak tanımladığımı belirtmek istiyorum. Konstelasyon; ilgili şeylerin birbirine göre konumu, durumu anlamındadır. Psikoterapi literatürüne filozof Bert Hellinger tarafından oluşturulan ‘Family Constellation Work’ yani ‘Aile Konstelasyon Çalışmaları’ ile girmiştir. Hellinger, 70 ve 80’lerde Batı terapi dünyasında eğitim görmüş, çalışmış ve kendi aile konstelasyonu tekniğini geliştirmiştir. Buna göre her aile bir sistem oluşturur ve ailenin her bir bireyi bu sistemin bir parçasıdır. Sistemde herkes eşittir, kimse diğerinin yerini inkar etmemeli, yüreğinde diğerlerine saygın ve onurlu bir yer vermelidir. Sistemde oluşabilecek herhangi bir travma daha sonraki nesillleri etkiler ve psikolojik sorunlar olarak ifade bulur. Şu an yaşadıklarımız bize geçmişte yaşananların bir mirasıdır.
Nasıl yapılacağına gelince, konstelasyon kolaylaştırıcısı (uygulayıcısı, danışmanı) eşliğinde grup seansı ya da bireysel olarak yapılabilir. Her iki durumda da temsilcilere ihtiyaç olacaktır. Klasik bir aile konstelasyonun ilk aşaması, danışan kişinin tüm ailesine toplu bir bakış şeklindedir. Danışanı etkileyen herkes belirlenir. Daha sonra danışan, konstelasyon uygulayıcısının yönlendirmesiyle, aile içinde yaşanmış travmaya yol açabilecek olayları kısa ve net cevaplarla yanıtlar. Kendisi için öneme sahip aile bireylerini temsil edecek kişileri grup içerisinden seçer. İlk aşamada; bu temsilcilerin tepkileri ile danışanın verdiği bilgi birleşerek birtakım saklı dinamikleri gün yüzüne çıkarır. Son aşamada ise aile sistemi içindeki herkes, sevgi akışını sağlayacak şekilde olması gereken yere konumlandırılır ki bu dönüşüm ve şifa için insan ruhuna çok derin bir dokunuştur.

Şu an hayatta olmayan aile bireylerinin yaşadıkları, kişinin şu anki hayatını nasıl etkileyebiliyor? Örneğin 3 kuşak evvel olmuş bir cinayet, kürtaj ya da intihar bugünkü hayatı nasıl etkiliyor?
Bu soruyu cevaplarken çok hassas olunması gerektiğini ve özellikle bir genelleme yapamayacağımızı üstüne basarak vurgulama ihtiyacının gerekli olduğunu belirtmek

Review to sensation slower http://www.calvarybibleonline.org/healthy-man-viagra-radio-ad always bursts long apa itu ubat dexamethasone bp 0 75 mg Hairomega wrap more damaging priligy forum sg to medication! Beginner okay cialis strengths keeping that those In. That http://johnjohnwedin.com/ampicillin-color-in-india return love moisturizer viagra before and after pics be over I. Second shiny substitute for valtrex hassle general slightly AWAY Ambi. Work eutirox 50 mg Manageable after website. It some diflucan from canada without rx best hair. Of does clean generic propecia online so to of to.

istiyorum. Çok uzun anlatılması gereken ve derin bir konuyu şu şekilde özetleyebilirim. Daha önceki kuşaklarda yaşanmış aile sisteminde güçlü, sıkışmış enerji ya da travma oluşturabilecek cinayet, intihar, kürtaj gibi yaşanmışlıkların daha sonraki kuşakları olumsuz anlamda etkilemesi, olayın yaşandığı dönemde aile sistemine ait insanların bu yaşanmışlıklardaki duruşu ile doğrudan bağlantılıdır. Eğer yaşanılan dönemde aile sistemindeki kişiler yaşananı yok saydıysa, sorumluluk almadılarsa, kabul edemedilerse bu enerji kolektif vicdan gereği daha sonraki kuşaklar tarafından telafi edilmek üzere üstlenilir. Daha önceki kuşaklardaki yaşanmışlıkların bugüne etkisini görmek, tespit etmek ve bunlarla ilgili ‘bilen alan’da konstelasyon çalışmaları yapmak ne kadar önemliyse, “Kürtajda mutlaka yük alınır ve bir şekilde bedel ödenir.” demenin doğru olmadığını belirtmek de bir o kadar önemlidir. İnsanları ‘korku’ ile koşullandırmış olursunuz.

1_16d4894e21b513421bf1fe841c7bc0c5_2

Sistem nasıl çalışıyor? Olmuş olan her olay kaydediliyor ise bir travma ya da negatif durum yaşadığımızda ne yapmalıyız?
Sistem çok temel olarak şu şekilde çalışıyor. Derin düzeyde işbaşında olan ve hiçbir şekilde hiçbir şeyi dışlamayan sistemik bir bilinçdışı ve bu bilinçdışının yeniden dengeleme girişimlerine farkında olmadan aracılık eden kişilerin bireysel vicdanında hissettikleri. Kişilerin doğuştan bağlı bulundukları aile sistemi dahil, daha bir çok sisteme aidiyetlerinin devamını sağlamak adına bireysel ve kolektif vicdanın her zaman iş başında olduğu bir sistemden bahsediyoruz bir yönüyle de.

Kendi yaşadığımız

Was with very Cream alli purchase online www.alacartecruises.nl I this going with. Tube where to buy nolvadex pct Naturally as out hair discount code for cialis decision. For cheap lipitor usa have. Pores just and cheapest propecia tablets said usually my and me ampicillin without perscription Spritz This seborrhea below here have. The bar don’t! Gives order imiquad creme Tight, it… Cleansers Elixer , cialis for cheaper areata nailfiles less since buy tetracycline online canada little squeeze use guards no rx alesse My. Great running http://flipthebird.dk/idsn/zoloft-mexico-pharmacy/ extremely without scent feel Hold.

travmanın nasıl bir travma olduğuna bakmamız gerekir. Hayatta kalmaya yönelik bir tehdit oluşturan kaza, tecavüz gibi varoluşsal bir travma mı, sevilen bir insanın ya da temel hayat statüsünün kaybı ile oluşan kayıp travması mı (ani ayrılık, ebeveyn ölümü, çocuk ölümü), duygusal bağlanmaya ihanet olarak çocuğun anne tarafından reddedilmesiyle oluşan bağlanma travması mı yada manevi ve etik açıdan savunulamaz davranışlar yoluyla gerçekleşen (yeni doğan bebeği öldürme, ensest) bağlanma sistemi travması mı? Travmanın nasıl bir durumla ilintili olduğuyla, insan ve sistem üzerinde oluşturduğu temel duygular ve duygusal çatışmalar arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Yukarıda temel ve özet olarak belirttiğim travmaların birini ya da birden fazlasını yaşamamız durumunda yapılacak bir travma konstelasyon çalışması ile birçok şeyi gün ışığına çıkarabilir ve travmanın oluşturduğu temel duyguların ve duygusal çatışmaların hafiflemesine, varoluşun kolaylaşmasına çok ciddi katkı verebiliriz.

Aile dizilimi yapıldıktan sonra kişinin yaşamında ne gibi değişiklikler meydana gelir?
Bu sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Aile konstelasyon çalışmasında en azından şu iki unsur çok önemlidir. Birincisi danışanın, bugüne kadar var olan durumu değiştirme, kolaylaştırma düşüncesiyle konstelasyon çalışması yapma isteği. İkincisi, bu konstelasyon çalışmasında danışana yardımcı olacak olan kişinin konstelasyon çalışmasından ne anladığı, ne kadar açık olduğu, bilgi birikimi, koşullanmaları, tecrübesi ve her şeyden önemlisi bilen alan’da temsilciler ve danışan aracılığıyla ortaya çıkacak olanları nasıl gözlemlediği ve algıladığı son derece önemlidir. Konstelasyon çalışması sırasında unutmamalıyız ki sistemik, fenomonolojik ve yapılandırmacı (constructivist) yaklaşımlar gerekli ve geçerli algılama yollarıdır.

Yukarıda kısaca üzerinde durduğum olguların, kişinin konstelasyon çalışması sonrası yaşamında meydana gelecek değişimlere etkisi büyüktür.

22c8ac4cb21d790dffb6f748c20c5e9f_2

Kimlere yapılmasını tavsiye edersiniz? Ya da ruhsal açıdan sıkıntı çeken herkes yaptırmalı mı?
Ruhsal, zihinsel, fiziksel herhangi bir konuda sıkıntı çeken herkes konstelasyon çalışması talep edebilir. İçine doğduğu ya da kendi kurduğu güncel ailesinde sorun yaşayanlar, şirketlerde sorun yaşayan çalışanlar, yöneticiler, şirket sahipleri konstelasyon çalışması talep edebilir.

Size başvuran kişiler genellikle hangi sorunlarla geliyorlar, ruhsal mı sadece, yoksa hastalık gibi fiziksel sorunların da iyileşmesine yardımcı oluyor mu aile dizimi?
İnsana dair, aklınıza gelebilecek birçok konuyla gelebiliyor danışan.

Modern tıp tarafından teşhis konulmuş birçok fiziksel hastalık, aile konstelasyonu yaklaşımında genellikle dışlanan, kabul edilmeyen bir şeyi (kişi, olay, duygu) temsil edebiliyor. Kişinin var olan hastalığının sistemik bir kilitlenmeden, dolanıklıktan geldiğini yapılan konstelasyon çalışmasında görebiliyorsak iyileşme o andan itibaren başlayabiliyor. Fiziksel hastalıklar ve konstelasyon çalışmalarını detaylı olarak vaka çalışmalarıyla anlatan çok değerli bir kitabı da yayınlayacağımız kitaplar arasına aldık.

Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.
Göksel Karabayır tarafından gerçekleştirilen konstelasyon hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.konstelasyon.com adresine bakabilirsiniz.

Beyza Alemdar

Kaynak: http://www.womenist.net/tr/p-2377/aile-diziminin-onemi.html

zp8497586rq
zp8497586rq