Konstelasyon Eğitimi

Eğitim Modülleri

Temel Düzey

 • Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)
 • Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
 • Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
 • Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
 • Birincil ve ikincil duygular
 • Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
 • İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
 • Temsilci algısı fenomeni
 • Ayna nöronlar
 • Morfogenetik alanlar
 • Kuantum teorisi

Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

 • Sistemik çalışmanın temel prensipleri
 • Bağlanma ihtiyacı
 • Alma ve verme dengesi
 • Aidiyet
 • Vicdan tanımlaması
 • Düzen nedir?
 • Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması
 • Evrensel vicdan

Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

 • Ebeveynleşme
 • Üstlenilmiş duygular
 • Çifte aktarım
 • Gizli sadakatler (senin yerine ben)
 • Özdeşleşmeler (katille, kurbanla ya da her ikisiyle, ilk sevgili ile vb.)

Sistemler Nasıl Etkilenir?

 • Hastalıklar
 • Kayıplar, kürtaj, intihar
 • Kazalar, savaşın etkileri
 • Evlat edinme, evlatlık verilme
 • Göçler, kültürel farklılıklar

Konstelasyon Yöntemini ve İşleyişi

 • Yaşanmış dolanıklıkların kuşaklar boyu aktarımı
 • Bağlanma süreci
 • Sembiyotik ihtiyaçlar
 • Ruhta bölünmeler
 • Sembiyoz ve otonomi

Pratik Uygulamalar

 • Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları
 • Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek
 • Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

Yardım Etme Sanatı

 • Ön koşullar
 • Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu
 • Danışanla meta düzlemde çalışmak
 • Güven, mütevazi olma, haddini bilme
 • Korkusuz ve niyetsiz yardım
 • Bilinmeyene teslimiyet
 • Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma
 • Profesyonel burn-out’dan kaçınma

Erken Dönem Kesintileri

 • Annenin doğumda ölümü
 • Ebeveynlerin ölümü
 • Ebeveynlerden ayrı kalma
 • Çalışma tekniğinin anlaşılması

Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

 • Prensipler ve teknikler
 • Genogram hazırlama
 • Değişik çalışma teknikleri

Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

 • Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları
 • Temel prensipler
 • Temel dinamikler
 • Temel semptomlar
 • Çalışma teknikleri
 • Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?
 • İş yaşamındaki temel projeksiyonlar
 • Kişiyle mevkiyi karıştırma
 • Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?
 • Düzenler
 • Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları
 • Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar
 • Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları

UKDEM / Uluslararası Konstelasyon Danışmanlık Merkezi - 2024 Tüm hakları saklıdır.

BİZE ULAŞIN

Randevu ya da çalışma takvimiyle ilgili bilgi almak isterseniz hiç çekinmeden bize yazın.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

X